Klant worden

Criteria

Voedselbank De Bevelanden past  bij de intake de landelijke voedselbankcriteria toe, die zijn als volgt:

Als een volwassene van de inkomsten die hij/zij heeft alle vaste kosten aftrekt en dan minder dan €300,- per maand over heeft voor eten, drinken en kleding, komt hij/zij in principe in aanmerking voor een voedselpakket. Per elke volgende persoon mag dit bedrag verhoogd worden met € 100,-

Rekenvoorbeeld

Een alleenstaande vrouw met twee kinderen komt in aanmerking voor hulp van de Voedselbank als haar inkomen na aftrek van vaste lasten minder bedraagt dan: €300,- + €100,- + €100,- = €500,-

Hulp wordt geboden voor een periode van maximaal 3 jaar. Veelal komt deze periode overeen met de periode waarin aflossingsverplichtingen bestaan in het kader van een eventuele schuldsanering. Elke drie tot zes maanden toetst de voedselbank of de voedselhulp nog steeds nodig is.