Klant worden

Meer informatie over hoe u klant bij onze voedselbank kunt worden en aan welke criteria u dient te voldoen leest u hier.

Steun ons

Méér dan een miljoen mensen leeft onder de armoedegrens. Helpt u mee voedseloverschotten aan hen te geven en zo ook nog de voedselverspilling te stoppen?

Over ons

Wil jij meer weten over Voedselbank De Bevelanden?

Hier vindt u alle actuele feiten en cijfers.

Klant worden

Meer informatie over hoe u klant bij onze voedselbank kunt worden en aan welke criteria u dient te voldoen leest u hier.

Steun ons

Méér dan een miljoen mensen leeft onder de armoedegrens. Helpt u mee voedseloverschotten aan hen te geven en zo ook nog de voedselverspilling te stoppen?

Over ons

Wil jij meer weten over Voedselbank De Bevelanden?

Hier vindt u alle actuele feiten en cijfers.

Ons verhaal

"Oog voor voedsel, hart voor mensen"

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leeft onder de armoedegrens.
Wist u dat er in Nederland genoeg voedsel is voor alle inwoners en niemand dus honger hoeft te hebben?

De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben.
Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten.

We gaan daarmee verspilling tegen en dat is goed voor mens en milieu.

 

Helpt u ook mee?

Bij ons is iedereen welkom!

In 2019 leefden in Nederland volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau 1 miljoen mensen, waarvan 251 duizend kinderen, onder de armoedegrens.

 

Al deze mensen hadden onvoldoende inkomsten om in hun basisbehoeften te voorzien. Van die mensen kregen in 2019 ongeveer 151.000 mensen hulp van de voedselbanken in Nederland. Dat betekent dat het grootste deel van deze mensen de weg naar de voedselbank niet heeft gevonden.

Dat vinden wij zorgwekkend want iedereen kan zomaar ineens in een situatie komen waar door hij/zij gebruik moet maken van de voedselbank.

 

Dus schroom niet en klop bij ons aan!