Voedselveiligheid

De voedselbank deelt soms producten uit na de houdbaarheidsdatum. Maar natuurlijk alleen als dat verantwoord is en binnen de toegestane regels. De Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA) controleert Voedselbank De Bevelanden jaarlijks steekproefsgewijs op de manier waarop wij omgaan met de voedselveiligheid. Wij hanteren een protocol met betrekking tot de voedselveiligheid, dat is ontwikkeld door vrijwilligers die hierover veel (beroepsmatige) kennis en/of ervaring hebben.

Op verpakte levensmiddelen staat altijd een houdbaarheidsdatum. Er zijn er twee: THT (Tenminste Houdbaar Tot) en TGT (Te Gebruiken Tot). Er zit nogal wat verschil tussen die twee.

THT

Dit staat op de meeste producten en geeft aan dat de producent de kwaliteit garandeert tot en met deze datum. De THT wordt gebruikt bij droge kruidenierswaren en de meeste gekoelde producten die op een aangegeven temperatuur moeten worden bewaard.

Producten die gekoeld bij 7 gr C. moeten worden bewaard, mogen na verstrijken van die datum niet meer worden uitgedeeld.
Producten die niet-gekoeld kunnen worden bewaard mogen onder voorwaarden na het verstrijken van de THT worden uitgedeeld. Dit mag omdat de kwaliteit, afhankelijk van het soort product, langzaam terugloopt maar nog geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert. De NVWA heeft een overzicht opgesteld dat aangeeft hoe lang na de THT producten mogen worden uitgedeeld. Uiteraard houden wij ons daar strikt aan. Wij worden daarop ook gecontroleerd door de NVWA.

TGT

Dit staat op zeer kort houdbare, kwetsbare producten, zoals vers vlees, verse kip, verse vis en dagverse zuivel. Deze producten moeten worden bewaard bij 0 – 4 gr C. Geadviseerd wordt om deze producten na de TGT-datum niet meer te eten in verband met mogelijk bederf. De voedselveiligheid kan dan niet meer worden gegarandeerd.

De houdbaarheid van gekoelde producten kan (zoals bij een consument thuis, maar ook bij de Voedselbank) worden verlengd door het product in te vriezen bij -18 gr C. Ook producten met een TGT mogen worden ingevroren om de houdbaarheid te verlengen. De voedselbanken plakken er dan een extra etiket op waarop de belangrijkste voorwaarden en de invriesdatum staan. Ook hierop houdt de NVWA streng toezicht.