Doneer geld

De vrijwilligers, donateurs en sponsoren van Voedselbank De Bevelanden zetten zich dagelijks in om de mensen met lage inkomens te voorzien van voedsel. Om dit te realiseren zijn we volledig afhankelijk van donaties zowel in producten als in tijd. Gelukkig worden voedsel, materialen en mensuren geschonken. Maar ook schenkingen in geld zijn van harte welkom. Ook deze zijn hard nodig om mensen van voedsel te voorzien. Uw donatie helpt ons mensen te helpen! 

Online doneren

ValutaBedrag

Handmatig overmaken

U kunt ook zelfstandig geld overmaken naar:

NL48RABO0101312296
t.n.v. Stichting Voedselbank de Bevelanden o.v.v. donatie

Grote of zakelijke donatie

Wilt u een grote of zakelijke donatie doen?

Dat vinden wij geweldig! Neemt u dan even contact met ons op?

E-mail

administratie@voedselbankdebevelanden.nl

Telefoon

0113 - 85 16 35

Geld nalaten

Ook kunt u Voedselbank De Bevelanden in uw testament opnemen door gebruik te maken van een legaat of erfstelling. Elke schenking via een testament komt, door vrijstelling van successierechten, 100% ten goede van Voedselbank De Bevelanden. Voedselbank De Bevelanden is  door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met alle fiscale voordelen vandien, voor zowel de Voedselbank als voor de schenker.