Voedselpakket aanvragen

Intake

Iemand die in aanmerking denkt te kunnen komen voor een voedselpakket kan een intakegesprek aanvragen. Ook een hulpverlenende instantie kan dat doen voor een cliënt. Aanmelding is mogelijk op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag tussen 13:00 en 15:00 uur.

Maak een afspraak voor een intakegesprek en voel u welkom.

We zijn op zoek naar iedereen met een laag inkomen die daardoor een voedselpakket nodig heeft.

Indien u onder beheer staat,  laat u dan uw beschermingsbewindvoerder of schuldhulpverlener de volgende gegevens doorsturen:

Vergeet niet uw legitimatiebewijzen van u en uw gezinsleden mee.

Telefoon

0113 - 85 16 35

E-mail

administratie@voedselbankdebevelanden.nl

Weer op eigen benen

De Voedselbank helpt met zo goed en gezond mogelijk voedsel. Voedselhulp is gratis, maar altijd tijdelijk. Zo helpen wij, eventueel samen met andere hulpverlenende organisaties, onze klanten om weer op eigen benen te staan.