Voedselbank ''De Bevelanden''

Voedselbank De Bevelanden
Wij verzorgen voedselpakketten voor onze klanten in 5 gemeenten op de Bevelanden
.


Bij de voedselbank werken 38 enthousiaste vrijwilligers. We kunnen altijd nieuwe positieve vrijwilligers gebruiken.
Er zijn altijd diverse vacatures beschikbaar. Informeer of neem contact op met: 0113 - 851635 of 06 - 40102513

Voor het ontvangen van een voedselpakket kunt u zich aanmelden via 0113 - 851635 of door een mail te sturen naar intake@voedselbankdebevelanden.nl

  

Bezoekadres: Middelburgsestraat 23 4461 EE Goes
Telefoonnummer: 0113 - 851635 (alleen bereikbaar tijdens de openingstijden) of 06 - 40102513 (Coördinator)
Post-/Correspondentieadres: Secretariaat, Violenstraat 73, 4461 NS Goes


Openingstijden: maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 13:00 uur tot 15:00 uur.
Het ophalen van uw pakket blijft ongewijzigd op de vrijdag van 16:00 uur tot 17:30 uur.

Donateurs:

Onze voedselbank maakt dankbaar gebruik van de vele donateurs die ons door middel van goederen en geld ondersteunen.
Zonder deze steun kan de voeds
elbank niet functioneren.
Wilt u donateur worden? Neem dan contact op met de coordinator op coordinator@voedselbankdebevelanden.nl om de
 mogelijkheden te bespreken.

Geschiedenis voedselbanken:

De eerste Voedselbank in Europa ontstond in 1984 in Frankrijk. Inmiddels zijn 17 landen aangesloten bij een    
Europese Federatie van Voedselbanken (www.eurofoodbank.org). De Nederlandse Voedselbank bestaat sinds 2002 en is 

sinds
2004 aangesloten bij de Eurofoodbank. Het concept Voedselbank kent enkele grondregels:

Hoofddoelstellingen zijn:

- Tegengaan van verspilling van levensmiddelen
- Tegengaan van armoede
- Geen mensen in loondienst, 100% vrijwilligers
- Er worden geen levensmiddelen ingekocht/verkocht!, tenzij ze gesponsord worden

Anbi Verklaring:

Stichting Voedselbank  “ De Bevelanden “ is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling.

Voor u betekent dit dat u giften en donaties aan de Voedselbank af kunt trekken van de belastingen, voor ons dat wij deze 
giften en donaties belastingvrij mogen ontvangen.